LA FRANC MACONNERIE

EN ISRAEL

PAR LE TVF Roger Nicolet

Navigation bar: Page 1 of 1

תולדות לשכות "ירושלים"

תולדות לשכות "ירושלים"

 

תחת כהונתו של האח המכ. בי. מרדכי בלזר, פתחה הלשכה הגדולה הלאומית של צרפת  במשא ומתן עם הלשכה הגדולה למדינת ישראל, במטרה להקים לשכת "פרנס" בירושלים. אכן זו היא מסורת של הלשכה הגדולה הלאומית של צרפת להקים לשכות "פרנס" בעולם המסוני.

 

לשכת "פרנס" קודשה ב- 7.1.1993 בירושלים על ידי הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכ. בי. מרדכי בלזר, בנוכחותו של הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה הלאומית של צרפת, אח המכ. בי. קלוד שרבוניו, מלווה במשלחה גדולה של אחים מצרפת.

 

בחודש ינואר 1994, קודש האח המכ. בי. אפרים פוקס  כנשיא גדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל. קודשתי כממונה על המוזיאון המסוני של הלשכה הגדולה למדינת ישראל.

 

עם קבלתה של המתנה היפיפייה מהלשכה הגדולה הלאומית של צרפת בקידושין של לשכת "פרנס" בירושלים, עלה בדעתי להקים בפריז לשכה "אחות" של לשכה זו.

 

 

 

הצעתי לנשיא הגדול אפרים פוקס להקים לשכת "ישראל" בפריז, בשיתוף פעולה עם הנשיא הגדול קלוד שרבוניו. הצעה זו התקבלה על ידו. הוא העדיף לקרוא ללשכה זו לשכת "ירושלים" ולא לשכת "ישראל".

 

ב- 18.5.1994, ביום הולדת הראשון של לשכת "פרנס" בירושלים, הגיעה ארצה משלחה גדולה של אחים מצרפת ובראשה הנשיא הגדול, האח המכ. בי. קלוד שרבוניו והאח המכ. מ. יב טרסטורנל.

 

האח המכ. בי. אפרים פוקס הציעה לאח המכ.בי. קלוד שרבוניו את תוכניתנו . הוא הסכים לה בהתלהבות רבה. וכך הוקמה לשכת "ירושלים" בפריז.

 

בחודש יולי 1994, קיבלנו הזמנה מהלשכה הגדולה הלאומית של צרפת להשתתף בקידושי לשכת "ירושלים" מס' 909 בפריז, שהיו אמורים להתקיים ב- 5.12.1994.

 

ב- 17.7.1994, מינה הנשיא הגדול אפרים פוקס  ועדה בנושא השתתפותנו בהקמתה של לשכת "ירושלים" בפריז,  בהיותו יו"ר הועדה. חברים בועדה : סגן לנשיא הגדול, האח המכ.מ. מתתיהו שילון, המזכיר הגדול, האח המכ.מ. נחום ליפשיץ, סגן לנשיא הגדול, האח המכ.מ. ארתור מרק, המפקח ראשון גדול, האח המכ.מ. משה קמפאס, הנציג הגדול של הלשכה הגדולה הלאומית של צרפת ליד הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכ. מ  ארנולד רינגוירץ והאח המכ. רוג'ר ניקולא.

 

תפקידנו היה, בין היתר, לבחור מתנות ללשכה החדשה  "ירושלים" וללשכה הגדולה הלאומית של צרפת ולארגן את נסיעתה של משלחת גדולה של אחים ישראלים לקידושי לשכת "ירושלים" בפריז. הטילו עלי את ארגון הנסיעה לצרפת.

 

הנסיעה לפריז תוכננה ל- 1.12.1994 והחזרה ל- 8.12.1994. המשלחת

 

ב-21 בנובמבר 1994 בשעה 18.00 הנשיא הגדול אפרים פוקס, האח המכ. בי. ארתור מארק המשנה לנשיא הגדול, האח המכובד מאוד משה קמפאס והאח המכובד רוגר ניקולא נתקבלו ע"י ראש העיר ירושלים אהוד אולמרט.

תוכניתנו היתה להודיע לראש העיר על ההקמת לשכת בשם "ירושלים" במזרח פריז (צרפת) ב-5 בדצמבר 1994 ולהזמין אותו לחגיגה.

עכב היותו עסוק מאוד התנצל מר אהוד אולמרט ושלח לנו מסר ידידותי מוקלט שכל האחים בפריז שמעו בשמחה לאחר הטקס להקמת לשכת ירושלים מ.909.

בראשון בדצמבר 1994 בשעה 16.30 משלחת ישראלית של 24 אחים ורעיותם ובראשם הנשיא הגדול אפרים פוקס והמזכיר הגדול ישראל דוני, טסה לפריס ע"י אל על, החברת הלאומית של ישראל.

 

לשכת "ירושלים" קודשה ב- 5.12.1994 בפריז.

 

במהלך קבלת הפנים שאורגנה על ידי הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה הלאומית של צרפת, האח המכ. בי. קלוד שרבוניו ואישתו, שמחתי לפגוש את הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה הסדירה של איטליה, האח מכ. בי. ג'יוליאנו די ברנרדו. הצעתי לו להקים לשכת "ירושלים" ברומא. הוא השתכנע ודיבר על כך עם האח המכ. בי. אפרים פוקס.

 

ב- 28.12.1994, קודשה לשכת " ירושלים" מס' 91 ברומא, במערת צדקיהו, בירושלים, בירת ישראל.

 

מספר רב של אחים ונשותיהם מאיטליה ומרחבי הארץ השתתפו באירוע זה.

 

הנציגים הגדולים של הלשכה הגדולה למדינת ישראל נפגשו בתל אביב ובירושלים, בין ה-29 ל31 בדצמבר 1996, בחגיגות המילניום השלישי של ירושלים.

 

שמחתי לפגוש בהזדמנות זו את האח המכ. מ. רוג'ר אנקרי, נציג גדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל ליד הלשכה הגדולה של חוף השנהב.

 

כנציג גדול של הלשכה הגדולה של חוף השנהב ליד הלשכה הגדולה למדינת ישראל, הצעתי לו שתי הצעות, כדי לחזק את קשרינו המסוניים,:

 

1.     ליישם ברית תאומים בין הלשכות "נוקלואס" מס' 1 ו"לומייר" מס' 42,

2.      להקים לשכת "ירושלים" באביג'אן.

 

ברית התאומים יושמה ב- 26.5.1998. ולשכת "ירושלים" מס' 22 נחנכה באביג'אן ב- 18.2.1999. הנשיא הנבחר היה האח המכ. מ. רוג'ר אנקרי.

 

ב-7 בפברואר 2002 הגשתי שני הצעות למזכיר הגדול של הלשכה הגדולה.

הראשונה היתה לבנות לשכה חדשה "ירושלים" בירושלים בישראל.

ההצעת השניה היתה לעשות ברית תאומית בין לשכות  "ירושלים" בעיר ירושלים.

המזכיר הגדול לא קבל את ההצעות שלי מפני שהזמן לא היה מתאים.

 

יש להזמנות לקידושין של לשכות אלה מקום מכובד במוזיאון של הלשכה הגדולה למדינת ישראל.

 

ביוזמתו של הנשיא הגדול לשעבר, האח המכ. בי אפרים פוקס, מדברים כעת על הקמתן של שתי לשכות "ירושלים", אחת בארה"ב והשנייה, לשכת "ירושלים מס' 84 תחונך בארץ, בתאריך 21.10.2003.

 

                                                                   רוג'ר ניקולא

                                                                   ממונה על המוזיאון המסוני

של הלשכה הגדולה למדינת ישראל

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigation bar: Page 1 of 1
©2005 Nicolet Roger, All Rights Reserved.