LA FRANC MACONNERIE

EN ISRAEL

PAR LE TVF Roger Nicolet

Navigation bar: Page 1 of 1

בשם של הבונה העליון של היקום

בשם של הבונה העליון של היקום

 

 

תולדות המוזאון המסני של הלשכה הגדולה למדינת ישראל

 

 

ב-11 באפריל 1943 המזכיר הגדול של הלשכה הגדולה הלאומית בארץ ישראל ביקש מיכל האחים שיש ברשותם חפצים שייחים לבניה החופשי כגון: סינרים, סמלים, כלים, קשותים, מטבעות-זכרון, תכשיתים, עטורים, מכתבים, שרטוטים, תעודות, תמונות ךצילומים לנדב אותם למוזאון ע"י האח פרידאט.

האח יוליוס סלפטר קבל על עצמו לעזור נמבצע.

בשנה 1944 האח יוליוס סלפטר היה ממונה הגדול הראשון על המוזאון.

עד השנה 1946, לא מצאתי ברשימות של הנושאי המישרה של הלשכה הגדולה הלאומית בארץ ישראל שם של המישרה "ממונה גדול על המוזאון.

במוזאון היו כמה תבות-זכוכית תלויות על הקיר.

ב-25 באפאיך 1946 קימו ועדת של המוזאון והספריה.

חושב אני שהועדה זו התקימה עד שנה 1953 בחסות של הלשכה הגדולה הלאומית בארץ ישראל והלשכה הגדולה בישראל.

בשנה 1968 בעדן של האח המ\ ביו\ שלום קאסן, הנשיא הגדול של לשכת הגדולה למדינת ישראל, האח המ\מ\ פינחס ביג'וסקי היה ממונה הגדול הראשון על המוזאון, רחוב ויזמן מס 5 תל אביב.

החלונות-ראוות מלאים במדליות וסינרים שאנחנו ראוים היום בעזרה של ההיכלים.

הן פחות או יותר, המוזאון דאז.

מצאתי ברשימות של נושאי המישרה בתפקיד של הממונה על המוזאון בשנה 1976 האח המ\ מ\ מתי שילון, בשנה 1977, האח המ\מ\ וורנר אנסורג, בשנים 1979 עד 1981  האח המ\מ\ מכאל זכובוי, בשנים 1982 עד 1984 האח המ\מ\ אלרון ברוך, בשנה 1985 האח המ\מ\ ארתור מרק, בשנים 1985 עד 1990 האח המ\ אריא לוי, בשנים 1991 ו-1992 האח המ\ זאב קנדלר, בשנה 1993 האח המ\ אברהם סבן, ושנה 1994 האח המ\ רוג'ר שאול ניקולא.

ב-28.03.1989, האח המ\מ\ אריא לין תכנן ובצא בעזרה,ההלוח הנצחה להחים בונים חופשים.

המוזאון התחיל להתפתח. נוסף לעזרה, נתנו לו חלק משותף במרתף עם הספריה.

ב-28 בדצמבר 1993 הוזמנתי על ידי הא\המ\מ\ משה מוריס קמפיאס בישיבה ועדת הספריה והמוזאון, בה הצגתי תכניתי להחיית המוזאון המסוני

ב-4 בינואר 1994 הנשיא הגדול המ\בי\ אפרים פוקס מינה אותי במישרה של ממונה גדול על המוזאון.

לכן, המוזאון והספריה שכנו יחד במרטף מתחת להיכלים.

מצאתי  המקום עלוב ביותר ובו ריחות בלתי סבילים, בחוסר נקיון, בקירות ללא צבע ובו דגמים םגועים ומאובקים.

רכוש המוזאון נמצא בארון תלוי על הקיר המזרחי של הספריה דהיום ובו פריטים מלאים אבק, מוכתנים בסימני רטיבות שבמקום. משמאל לארון זה עמד ארון מתכת ובו בערבוביםרבה כל מיני סינרים, רגליות ועוד פריטים.

ליד ארון זה היו מונחים ארבע קרטונים מלאים בנירות ופרוטים מסונים.

לאורך הקיר הדרומי בגובה החזה, נמשכה שורה של ארונות תצוגה עם מכסה זכורית לרוב ריקים.

ב-7 בינואר 1994 הנשיא הג\ המ\בי\ אפרים פרקס הסכים לתוכניתי לארגון מחדש של המוזאון.

בינתים, יחד עם רעיתי, סידרנו את המקום. פתחנו את הקרטונים ואת הארון המתכת הוברשו ונרשמו.

את כל אלה סידרנו על כמה שולחנות במרכז החדר ובארון הקיר המזרחי ובארונות תצוגה. על הקירות תלינו מספר תמונות. אז הזמנו את הנשיא הג\ אפרים פרקס  "במוזאון שלנו". הוא יכל היה להתרשם ברצינות מאמצינו ורצונינו הטוב לפעול להקמת המוסד הזה.

ב-12 בינואר 1994 בהשתתפות הנשיא הג\ אפרים פרקס, היו" ראש ועדת הספריה והמוזאון מוריס קמפיאס, הצעתי להפריד בין המוזאון לבין הספריה.

להעביר את המוזאון לאולם שנמצא בצד השני של הפרוזדור.

ב-11 בפברואר בנוכחתם של הנשיא הג\אפראים פוקס והאחים המ\מ\ מתי שילון, סטיב קרמקימל, שוקי שמיר ואני, לפי הציתו של אח מתי שילון אדריכל-יועץ, להשיר את הספריה במקום שלה ולעביר המוזאון באולם סמור בטענה עיקרית של הלחות.

ב-23 במאי, מפגש נוספ במוזארון בין הנשיא הג\ אפרים פוקס והאחים המ\ מ\ אריא לין, אדריכל ושוקי שמיר ואני.

ב-17 ביוני התכנסה ועדת הספריה והמוזאון.

ב-21 באוגוסט, הנשיא הג\ אפרים פוקס החליט סופית שהמוזאון יעבור באולם השני. רמזתי לו כי במרוצת הזמן המוזאון יזדקק להרחבה מקומו.

ב-30 באוגוסט 1994 המוזאון היה ראוי לבקור באולם החדש.

ב-11 בספטמבר, בקרה במקום ועדת התקשורת של הלשכה הג\ למדינת ישראל. האחים התרשמו מהעבודה שנעשתה.

ב-17 באוקטובר ביקשתי את האח המ\מ\ שוקי שמיר שידג לבטוח פרטי המוזאון נגד גניבה ושריפה בהיות בו דברים בעלי ערך רב.

ב-11 בדצמבר 1994, לאחר גשמים עזים בתל אביב, יפגע המוזאון מפריצת מים ברצפת וחדירת מים בקיר המערבי. המוזאון נזגר לצורך שיפוצים.

נחקרו סיבות הפריצה של מים. בהתיעצות עם האחים האדריחלים  שלנו, הותקנו שני משאבות. האחת, ליד הכניסה למבנה והשניה בפרוזדור בין המוזאון והספריה.

ב-27 בדצמבר שוב ירדו גשמים כבדים.  המים שוב חדרו לאולם. קיימנו פגישה נוספת עם הנשיא הג\ אפרים פוקס והאחים המ\ מ\ מתי שילון, שוקי שמיר ואני. דברנו כיצד למנוע נזקים נוספים למוזאון.

ב-4 בינואר 1995 הגיש האח המ\ מ\ אריא לין תכנית לחידוש המוזאון כולל הריהות הדרוש שבמסרו בחודש יוני. אחרי קיץ יבש, נוקו ושופצו  אחרי פירוק המוזאון.

ב-15 ו-16 בנובמבר רעיתי ואני סידרנו מיחדש המוזאון.      

ב-19 בנובמבר חנך הנשיא הג\ אפרים פוקס את המוזאון בנוכחות קהל גדול של אחים ורעיות.

בראשון בינואר 1996 ביקר במוזאון הנשיא הגדול של בלשכה הגדולה של צרפת האח המ\בי\ קלוד שרבוניו בלווי משלחת גדולה של אחים צרפתים. הם החרשמו מאוד וחתמו בספר הזהב של המוזאון הנוכחות עם ץיוני שבח. בזמן הזה נתתי קצור על תולדות של הבניה החושית בישראל.

הלשכות הכוכב, לומייר, מוריה, עלומים, בצלאל, פרטרנידד ונור הכלילו בסדר היום של עבודותיהן ביקור קבוצתי נמוזאון, תוך שמיעת דברים היסטוריים על הבניה החופשי בישארל.

ב-17 בדצמבר  1996, התקיימה חנוכת הספריה החדשה לאחר שיפןץ ורכישה ריהות מתאים.

בהזדמנות זו נקבע בכניסה לשני המוסדות האלה לוח כבוד עם שמות התורמים למטרה הקמת המוזאון והספריה.

בינתיים האחינו האדרכלים מצאו הסיבות לחדירת מים. פירקתי המוזאון בפעם השלישית. אחרי עשרה ימים, הושימו התיקונים ע"י האח המ\ מ\ שלמה ספיר ובנו האח משה שצבעו אמ הקירות כרגיל והרצפה בצורה מודרנית.

בהתחלה ספטמבר 1997, רעיתי קליר ואני הקמנו המוזאון מחדש, ובפעם הרביעית, ובתכנון יותר מושרי.

ב-23 בספטמבר, הנשיא הג\ אפרים פוקס חנך באופן סמלי את המוזאון.

מאז הפתיחה מחדש בקרו נמוזאון מספר רב אחים ורעיתם, בודדים, לשכות ישראליות

קבוצות של אחים מחו"ל בפרט צרפת, מוושיגטון, מנו-יורק, מחוף השנב, מיטליה, מטקסס, מגרמניה, מטורקיה, מירדן, מפארו, מהווי, מאנגליה, מקנדה, מהולנד, מבלגיה, מלואיזיהנה.

רעיות של אחים בעבודה בלשכה נתקבלו במוזאון ונעינו מההסברים וחתמו בספר הזהב.

הנשיא הג\ אפרים פוקס והמזכיר הג\ ישראל דוני עשו רבות כמדריכים לאורחים מחו"ל למוזאון.

מרבית הפריטים נמסרו לנו ע"י משפחות אחים שעברו למזרח הנצר, וגם ע"י אחים פעילים במסדר שמאצו לנכון להפקיד הרבה פריטים להצגה. לכן מצאתי לנכון לציין את שמות מנדבי הפריטים להנצחת מעשיהם.

אפשר לקבוע כי המוזאון המסוני הוא לא רק מקרם להצגת פריטים מסוניים שונים, אלא הוא גם ראי להתרשמות על האומנות המסונית בתקופות קודמות ובזו של ימנו.

אפשר להתרשם מעבודתו של אומנים בהכנת הסינרים, הרגליות,הקישותים, המדליות, התמונות,הצלחות, התעודות (דיפלומות), הכלים מעץ, זכוכית, קרמיקה, המתכות, הנושאים את סמלי הבניה החופשית, תוך השקעתמחשבה רבה והרבה ידע ורוח מסונית שכל מבקר במוזאון יוצא עם רשמים עמוקים מיופי הבטוי והמעש המסוני בפריטים הרבים שבהצגה.

הפריטים מדברים אלינו, אנו לנחש היופי בשפתם.

חובתי לציין כי האח המ\ בי\ אפרים פוקס, הנשיא הג\ בשנים 1994 עד 1997 תןך שיתוף פעולה עם הועד הספריה והמוזאון ובחלקו  גם מתןך מאמצי אני הביהו ךכל שהבניה החופשי בישראל גאה להגיש בתור כרטיס בקור שלה את המערכת מוזאון- ספריה-ארכיון.

המוזאון-זוטא שלנו, טופס מקום נכבד בין המוזאונים בעולם המסוני.

תודה מעומק-הלב לכל אחים על תואריהם וגם המזכיר הג\ האח המ\ מ\ ישראל דוני שנתנו לי ידם והשתתפו באופן פעיל במשך ארבעה שנים רצופות.

אח רוג'ר שאול ניקולא

ממונה גדול על מוזאון

19.01.1998

 

 

 

Navigation bar: Page 1 of 1
©2005 Nicolet Roger, All Rights Reserved.